Bakır Krizi: Elektronik Cihazların Üretimi Tehlikede!

Özellikle teknolojik aletlerde olmazsa olmaz bir hammadde olan bakır hakkındaki telaşlar uzun müddettir uzmanlar tarafından duyurulmaya çalışılıyor. Dünyada yalnızca önümüzdeki 30 yıl boyunca yetecek kadar bakır olduğu gerçeği, bugün memleketler arası kredi kıymetlendirme kuruluşu S&P Global tarafından da ele alındı.

S&P Küresel, yeni yayımladığı raporunda bakır rezervlerinin azalmasının teknoloji kesimi için bir felaket olduğuna dikkat çekti. Üstelik 2050 yılına kadar tüm dünyada 0 emisyon amacına ulaşılmasının da bu nedenle engellenebileceği belirtildi. Gelin, S&P’nin telaş verici raporuna yakından bakalım.

Bakıra olan talep, yalnızca 30 yıl içinde yüz yirmi yılı aşkın müddettir olan talebi geçecek:

Bakırın Geleceği: Yaklaşan arz açığı, enerji geçişinde kısa devre yapacak mı?” başlıklı araştırmadan çıkan sonuçlar, yalnızca önümüzdeki 10 yıl içinde bakıra olan talebin iki katına çıkacağını gösterdi. Ancak bakıra olan bu talep, şimdiden devasa bir pürüzle karşı karşıya:

Bakır talebi, 2050 yılına kadar 53 milyon metrik tona ulaşacak. Bu ölçü, 1900 yılından 2021’e kadar olan tüm bakır talebinden daha fazla.

Peki bakıra olan talep neden artıyor?

Bu sorunun karşılığı aslında epeyce kolay. Bilhassa elektrikli araçlar, şarj altyapısı, güneş gücü, rüzgar ve piller üzere teknolojilerin süratli ve büyük ölçekli yükselişi, bakıra olan talebi de artırıyor. Sonuçta her bir devre elemanında ve her bir elektronik aygıtta bakır büyük bir rol oynuyor ve yerine tıpkı performansı sunan alternatif bir hammadde ise bulunamıyor. Eğer fiber internet kullanmıyorsanız, internete bakır kablo ile bağlanıyorsunuz demektir. Hatta internete bağlandığınız aygıt da, elektrik gücü almak için prize bakır kablo ile bağlanıyor. Bu kolay iki örnek, bakırın günlük omurdaki ve teknolojideki ehemmiyetini anlatmaya kâfi olabilir.

Bakır bulamazsak ne olacak?

Bakır rezervlerinin azalmasıyla ve sonuncu tükenişe tedbir alınmaması nedeniyle dünyadaki bakır büsbütün tüketilirse, elektronik rastgele bir aygıtın üretimi de sonlanabilir ve sadece en kıymetli bileşenlere bakır ayrılabilir -tabii yalnızca bakıra bağlı kalınması durumunda-.

Nasıl tedbirler alınabilir?

S&P raporuna nazaran bakıra olan talebin azaltılması için uygulanabilecek stratejilerden birisi, elektrifikasyona olan talebi azaltmak olabilir. Bununla birlikte bakır yerine birebir performansı vermeyen ancak hayatımızı devam ettirmemizi sağlayabilecek alüminyum üzere hammaddelere yönelinebilir. Ayrıyeten bakırın devamlılığının sağlanması için daha fazla maden kurulabilir, geri dönüşüm sürecine daha fazla odaklanılabilir. Doğal daha fazla maden kurulması, doğayı korumak için çabaladığımız ve teknolojiyi geliştirdiğimiz şu günlerde farklı bir tartışma da yaratacaktır.

Yorum yapın